Privacybeleid

Goed dat je ook even deze pagina bekijkt! Deze pagina is natuurlijk niet zo luchtig om te lezen als de andere pagina’s maar het is belangrijk dat je weet dat wanneer je aan het rondkijken bent op de website van LLL Waregem, er ondertussen een aantal gegevens verzameld worden. Wees gerust, er wordt zorgvuldig omgegaan met je gegevens. Je gegevens zijn absoluut veilig en worden nooit aan derden door verkocht!

PRIVACYVERKLARING

LLL Waregem, gevestigd in Albert Saverysstraat 2 bus 21, 8790 Waregem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming”.

CONTACTGEGEVENS

LLL Waregem            

Lucien Taelman

Albert Saverysstraat 2 bus 21

8790 Waregem (B)

+32 475 84 62 24

info@lll-waregem.be

www.lll-waregem.be

Lucien Taelman is de verantwoordelijke gegevensbescherming van LLL Waregem, te bereiken via info@lll-waregem.be.

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn ieder stukje informatie waarmee je een persoon identificeert. Ook je zakelijk mailadres of een IP-adres. Daarom gelden de privacyregels voor zowel bedrijven als consumenten.

Hieronder vind je een zo volledige opsomming hoe LLL Waregem persoonsgegevens verzamelt, opslaat, en waarom.

LLL Waregem verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Maar ook wanneer je het contactformulier invult, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Dit zijn volgende gegevens:

 • voor wie lid wordt van de loopclub: voornaam, naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres
 • voor wie wil deelnemen aan de lessenreeksen bij de kinderen: voornaam, naam, adres en geboortedatum van de deelnemer + voornaam, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de mama/papa/verantwoordelijke van de deelnemer
 • voor wie wil deelnemen aan de lessenreeksen bij de volwassenen: voornaam, naam, adres, geboortedatum en e-mailadres van de deelnemer
 • voor wie wil deelnemen aan een activiteit samen met LLL Waregem: voornaam, naam, adres en geboortedatum van de deelnemer
 • bij het invullen van het contactformulier: je voornaam, naam en e-mailadres

LLL Waregem verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • aanvraag sportverzekering voor de leden en deelnemers van onze lessenreeksen en activiteiten
 • opmaken attest ziekenfonds voor de leden en deelnemers van onze lessenreeksen
 • informatie geven aan de leden ivm. activiteiten en werking van de club
 • informatie geven aan de deelnemers van onze lessenreeksen en activiteiten ivm. deze lessenreeksen en activiteiten
 • informatie geven aan niet-leden ivm. de werking van de club, onze activiteiten en lessenreeksen indien zij dit aanvragen
 • aanvraag subsidiëring van de overheid
 • beantwoorden van het contactformulier

Ook worden er af en toe foto’s getrokken van trainingen, activiteiten of lessenreeksen van de club (steeds met toestemming van de betrokkene(n)). Dit is louter en alleen voor de publiciteit van de club op de website en op social media.

BEWAARTERMIJN

LLL Waregem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

JURIDITISCHE GRONDSLAGEN

Om je gegevens zoals hierboven beschreven te verwerken, baseert LLL Waregem zich op de volgende juridische grondslagen:

 • Het gebruik van jouw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.
 • Het gebruik van jouw gegevens is noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen.
 • Voor het toesturen van de nieuwsbrief/informatiemails wordt steeds toestemming gevraagd. Deze toestemming kan je altijd intrekken.

MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

LLL Waregem verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. LLL Waregem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

MAILINGPROVIDER

Voor het versturen van nieuwsbrieven word gewerkt met Mailchimp. Je naam en e-mailadres worden opgeslagen op de servers van deze mailingprovider. Check hoe Mailchimp met de privacy van je gegevens omgaat.

SPORTVERZEKERING

Onze sportverzekering wordt voorzien door DVV Waregem. Je naam, adres en geboortedatum worden hiervoor doorgegeven. Check hoe DVV met de privacy van je gegevens omgaat.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

LLL Waregem heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die LLL Waregem verwerkt. Zowel LLL Waregem als onze providers stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens veilig te houden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lll-waregem.be.

COOKIES

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op je voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

ADVERTENTIECOOKIES

Met jouw toestemming gebruikt LLL Waregem, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google en Facebook. Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

GOOGLE ANALYTICS

Omdat LLL Waregem graag wil weten hoe de bezoekers de website gebruiken, zodat het gebruik van de website kan worden geoptimaliseerd, wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van LLL Waregem geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Op de website van LLL Waregem zul je mogelijks links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten de website van LLL Waregem. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijst LLL Waregem je hiervoor door naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

JE GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN of VERWIJDEREN

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna LLL Waregem je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens LLL Waregem van jou verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je LLL Waregem schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. LLL Waregem zal je verzoek zo snel mogelijk, binnen 4 weken, in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek e-mailen via info@lll-waregem.be.

WIJZIGINGEN

LLL Waregem behoudt zich het recht om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.